Видинското училище "Иван Вазов" отличи свои спортисти (БНР Видин)

Стратегия за развитието

на ОУ "Иван Вазов" - Видин

за периода 2014 - 2020 година

УВОД

В днешна България, след двадесет и пет годишен период на демократични промени, училището все още не е осъзнало новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. Младите хора са лишени от ясна перспектива за бъдещето си, а това ги демотивира и ги прави пасивни и безразлични.

В ролята си на учители, ние сме активни граждани, които са ангажирани с българското образование. Ясната визия за бъдещето, точната мисия, цели и план за постигането им са предпоставка за постигане на положителни резултати.

Ръководени от намерението и стремежа за разработване на една полезна и реална стратегия, създадена с общите усилия на цялата педагогическа колегия, преминахме към най-отговорната задача - да обявим дългосрочните цели на училището.

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на образованието.

Вижте цялата стратегия...

 

Послание на клуб "Театър и слово" ОУ "Иван Вазов" - Видин
за Деня на Славянската писменост 24 Май ---БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ---

Чудесен турнир и отлично представяне на учениците от ОУ"Иван Вазов". Най-упоритите спечелиха първите места в продължилия шест кръга турнир по шахмат. Победител за I-II клас в генералното класиране стана Алекс Ангелов от Iг клас, а за III-IV клас-Вероника Тодорова от IIIв клас, които бяха наградени с купи, медали и таблети. На първо място в последния кръг и втори в генералното класиране за I-II клас е Добрин Александров от IIб, а за III-IV клас Иван Иванов от IVа. Трети в класирането е Йоан Георгиев IVг, четвърти Александър Христов IIа и Захари Виденов IIIа, пети Росен Йонов-IIIг, Георги Георгиев-Iа е шести. В топ 10 намериха място Йоанна Вергилова IIа, Алекс Йорданов-IIIв, Александър Томов IVа, Константин Бишков IIIб и Велиса Тошева IIIа. Наградените получиха много предметни награди и имаше книжки за всички участници.

Вижте повече!

Добре дошли в сайта 


на ОУ "Иван Вазов" - Видин 

Нашата мисия:

Да формираме личности с висока общообразователна подготовка и култура, с яркоизразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна европейска реализация.